Hình Ảnh Khách Hàng

Chị Linh – Khách hàng mua Tỳ hưu cam kéo xe bắp cải có thiềm thừ C042A và Thiềm thừ đỏ K133M.

CI 16.8 Cảm ơn Chị Linh – Khách hàng mua Tỳ hưu cam kéo xe bắp cải có thiềm thừ C042A và Thiềm thừ đỏ K133M tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng more »

Chị Bình – Khách hàng mua Gà bạch ngọc lớn GM109.

ci 24.4 Cảm ơn Chị Bình – Khách hàng mua Gà bạch ngọc lớn GM109 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà trắng bằng bạch ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước more »

Chị Phương – Khách hàng mua Chuông gió phước – xanh lá CG1240 và Mặt phật di lặc ngọc phỉ thúy S6885.

CI 14.4 Cảm ơn Chị Phương – Khách hàng mua Chuông gió phước – xanh lá CG1240 và Mặt phật di lặc ngọc phỉ thúy S6885 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông more »

Anh Hùng – Khách hàng mua Kỳ lân cõng con D203 và Chuông gió bát quái 5 chuông CG1203.

28.3 Cảm ơn Anh Hùng – Khách hàng mua Kỳ lân cõng con D203 và Chuông gió bát quái 5 chuông CG1203 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng đồng tử (bé more »

Anh Hanh – Khách hàng mua Thần ngựa xanh ngọc kéo bắp cải LN122.

CI 8.4 Cảm ơn Anh Hanh – Khách hàng mua Thần ngựa xanh ngọc kéo bắp cải LN122 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng ngựa xanh ngọc kéo xe bắp cải xanh more »

Chị Phương – Khách hàng mua Chuỗi Phỉ Thúy xanh lục tiên S6777.

CI 8.3 cảm ơn Chị Phương – Khách hàng mua Chuỗi Phỉ Thúy xanh lục tiên S6777 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay ngọc Phỉ Thúy vân xanh lục tiên (tại more »

Chị Linh – Khách hàng mua Phật di lạc xanh ngọc tay LN192 và Chuỗi mã não khắc sen Phật S6843.

9.3 Cảm ơn Chị Linh – Khách hàng mua Phật di lạc xanh ngọc tay LN192 và Chuỗi mã não khắc sen Phật S6843 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di more »

Chị Nụ – Khách hàng mua Phật di lạc vàng cam ngồi trên núi tiền C131A.

KH 26.2 Cảm ơn Chị Nụ – Khách hàng mua Phật di lạc vàng cam ngồi trên núi tiền C131A tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc vàng cam ngồi trên more »

Chị Dung – Khách hàng mua Tháp Văn Xương Lam Ngọc 9 tầng GM058,Ve sầu ngọc Phỉ Thúy S6325,Rùa đầu rồng đá hoàng long M146.

CI 11.2 Cảm ơn Chị Dung – Khách hàng mua Tháp Văn Xương Lam Ngọc 9 tầng GM058,Ve sầu ngọc Phỉ Thúy S6325,Rùa đầu rồng đá hoàng long M146 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và more »

Anh Nam – Khách hàng mua Tỳ hưu Bắc Kinh trắng BKT-S và Thiềm thừ Hoàng long GM022.

video-1-120x120 Cảm ơn Anh Nam – Khách hàng mua Tỳ hưu Bắc Kinh trắng BKT-S và Thiềm thừ Hoàng long GM022 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá more »

Chị Linh – Khách hàng mua Cặp tỳ hưu xanh ngọc ngực hồng LN057, Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn LN098 và Long quy lam ngọc GM180.

vvvvvvv Cảm ơn Chị Linh – Khách hàng mua Cặp tỳ hưu xanh ngọc ngực hồng LN057, Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn LN098 và Long quy lam ngọc GM180 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383 + more »

Chị Ánh – Khách hàng mua Tỳ hưu lam ngọc có bờm GM016.

xx Cảm ơn Chị Ánh – Khách hàng mua Tỳ hưu lam ngọc có bờm GM016 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc có bờm, vân xanh đậm more »

Anh Long – Khách hàng mua Tỳ hưu hoàng long có bờm 5 tấc GM013 và Thiềm thừ Hoàng long GM022.

x Cảm ơn Anh Long – Khách hàng mua Tỳ hưu hoàng long có bờm 5 tấc GM013 và Thiềm thừ Hoàng long GM022 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383 . + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ more »

Anh Lương – Khách hàng mua Chuỗi mắt mèo đỏ đô 12 li S6441.

11 Cảm ơn Anh Lương – Khách hàng mua Chuỗi mắt mèo đỏ đô 12 li S6441 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo đỏ đô hạt tròn. (tại more »

Anh Dũng – Khách hàng mua Tháp văn xương hắc ngà 7 tầng GM063 và Tháp Văn Xương Lam Ngọc 9 tầng GM058.

1 Cảm ơn Anh Dũng – Khách hàng mua Tháp văn xương hắc ngà 7 tầng GM063 và Tháp Văn Xương Lam Ngọc 9 tầng GM058 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383 + Chất liệu và hoàn thiện: more »

Cô Hằng – Khách hàng mua Rồng cẩm thạch đứng nhỏ N075 và hiềm thừ đá lam ngọc GM024. T

VVVV Cảm ơn Cô Hằng – Khách hàng mua Rồng cẩm thạch đứng nhỏ N075 và hiềm thừ đá lam ngọc GM024 tại cửa hàng Vật phẩm phong thủy 06. Địa chỉ : 256 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội. Số điện thoại: 024.6663.8383. + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng đá Cẩm Thạch, more »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 86881 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

Hotline 24H Mua Hang Online