Bốc Dịch

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II(5)-Luận đoán

– Gặp lái đò chèo thuyền, ắt gặp được người dẫn đường chỉ lối – Xa mã lên đường là triệu mang trách nhiệm nặng nề đã hết – Dương cung nách tên, ắt được tiến cử tài danh – Có tên không cung, tài danh chưa khá đạt – Cầm đao nắm kiếm ắt more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II(4)-Luận đoán

Thiên Tựa Tam Yếu Linh Ứng Vả chăng! Dịch là bản chất thuộc Tinh lý hoc, bản chất của Tinh lý ấy hoàn toàn do ở Tâm của ta vậy. Cái Tâm ấy là bản chất của một Tâm linh sáng suốt, trong sạch, chẳng bị một tơ hào nào xúc phạm, chẳng có một more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II(3)-Luận đoán

Những Quẻ Khắc Thể (thì tốt xấu thế nào?) Quẻ Càn: Khắc Thể, là triệu có sự lo lắng về công môn, hoặc có sự lo buồn trong gia trạch, hoặc mất của, hoặc hao tổn về ngũ cốc, hoặc oán giận cùng tôn trưởng hoặc bị tội với cấp trên. Quẻ Khôn: Khắc Thể, more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II(2)-Luận đoán

Bát Quái Tâm Dịch Thể Dụng Lệ Luật Pháp thuật của Tâm dịch là do nơi Thể và Dụng rất thiết yếu. Ta lúc trẻ đọc sách Chu Dịch thường tham khảo Số học để hiểu được Tâm dịch là quái số, trước tiên học khởi quái để biết được cát hung, cũng như dùng more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II(1)-Luận đoán

Sự Trọng Yếu Sâu Kín Của Tâm Dịch Về Phép Chiêm Bốc Trong thiên hạ có sự dữ sự lành, nhờ chiêm bốc mà biết được sự trọng yếu. Sự lý trong thiên hạ không có hình tích, dùng giả tượng để hiểu rõ cái nghĩa. Cho nên quẻ Càn, có lý chắc chắn để more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(11)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

LY QUÁI: 3 thuộc Hỏa, gồm có 8 quái là: Thuần Ly – Hỏa Sơn Lữ – Hỏa Phong Đảnh – Hỏa Thủy Vị Tế – Sơn Thủy Mông – Phong Thủy Hoán – Thiên Thủy Tụng – Thiên Hỏa Đồng Nhân.   Thiên Thời: Mặt trời – Chớp – Cầu vồng – Cái mống more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(10)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

CHẤN QUÁI: 4 thuộc Mộc, gồm có 8 quái là: Thuần Chấn – Lôi Địa Dự – Lôi Thủy Giải – Lôi Phong Hằng – Địa Phong Thăng – Thủy Phong Tĩnh – Trạch Phong Đại Quá – Trạch Lôi Tùy. Thiên Thời: Sấm. Địa lý: Phương Đông – Cây cối – Chỗ náo thị more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(9)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bát Quái Vạn Vật Loại Chiêm CÀN QUÁI: 1 thuộc Kim, gồm có 8 quái là: Thuần Càn – Thiên Phong Cấu – Thiên Sơn Độn – Thiên Địa Bỉ – Phong Địa Quan – Sơn Địa Bác – Hỏa Địa Tấn – Hỏa Thiên Đại Hửu.   Thiên Thời: Trời – Băng – Mưa more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(8)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Phong Giác Điểu Chiêm (Thấy gió thì ta đã tự giác, thấy chim thì chiếm quẻ) Danh ngôn nói Phong giác Điểu chiêm, thấy gió thì tâm tự giác, còn thấy chim thì bố quẻ xem. Chớ không phải cả hai đều toán quẻ hết, cho nêm gọi là Phong giác điểu chiêm.   Phàm more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Con Bò Rống Tiếng Bi Thảm Ngày Quý Mẹo, giờ Ngọ, có một con bò rống (kêu) một cách bi ai ở Khảm phương (chính phương Bắc), nhân đó Tiên sinh bố quẻ xem: Con bò là Khôn làm Thượng quái, Khảm phương làm Hạ quái. Khôn là 8, Khảm là 5, cộng thêm giờ more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(6)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

CHÂN PHƯƠNG CỦA PHÉP CHIÊM BỐC Ông Già Có Sắc Mặt Lo Âu: Ngày Kỷ Dậu, lúc giờ Mẹo, Tiên sinh đang đi, ngẫu nhiên gặp một ông già từ Tốn phương (Đông Nam) đi tới có nét mặt buồn bã. Tiên sinh liền hỏi ông già: “Cớ sao mà cụ buồn?” Ông già trả more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(5)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Vật Toán: (Đoán vật) Đêm mùa Đông, lúc giờ Dậu, Tiên sinh còn đương sưởi lồng ấp(1) bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thoạt đầu nghe gõ 1 tiếng, lát sau lại nghe gõ tiếp 5 tiếng nữa và nói xin vào mượn đồ. Tiên sinh nghe tiếng nói, bèn bảo con toán quẻ xem người more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(4)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bát Quái Thuộc Phương Vị (Phương hướng) 1.- Ly là hướng Nam. 2.- Khảm là hướng Bắc. 3.- Chấn là hướng Dông. 4.- Đoài là hướng Tây. 5.- Tốn là hướng Đông Nam. 6.- Cấn là hướng Đông Bắc. 7.- Càn là hướng Tây Bắc. 8.- Khôn là hướng Tây Nam. Toán Quan Mai

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(3)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

2.- Toán theo cách đếm số vật: Thí dụ: Bốc thăm bằng vật (hột trái cây hay sỏi đá nhỏ), ta đếm số thăm bốc được bao nhiêu, rồi trừ cho một lần hoặc nhiều lần 8, lấy số chỉ tồn làm Thượng quái.   Kế cũng lấy số thăm bốc được lần trước cộng more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(2)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ) Lấy số 8 mà trừ. Phàm bố quái bất kể số nhiều hay ít, chỉ lấy số 8 trừ bớt đi. Nếu trừ 1 lần 8 mà còn lớn, thì trừ nhiêu lần 8 tiếp theo cho tới khi nào số chỉ tồn (số còn lại) more »

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(1)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Lời Tựa Bản khắc mới định thêm tướng tự Tâm Dịch Mai Hoa Số Tự Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn cư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh không sưởi ấm, mùa hạ nóng mực không dùng quạt giải nhiệt, chỉ để tâm đến Dịch quên hẳn sức giá rét, sức more »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 768 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

Hotline 24H Mua Hang Online