Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II Luận đoán(

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy

Khi đã lập được quẻ kép chính, quẻ hỗ và quẻ biến tiến hành dự đoán. Đầu tiên xác định quẻ Thể, quẻ Thể là quẻ không có hào động. Quẻ có hào động là quẻ Dụng theo nguyên lý Thể thì tĩnh phản ánh chủ thể dự đoán, Dụng là động phản ánh môi trường hoàn cảnh khách quan sẽ tác động vào chủ thể dự đoán. Trong ví dụ trên quẻ Thể là Càn, quẻ Dụng là Cấn.

Nếu Ngũ Hành của quẻ Dụng sinh quẻ Thể là tốt có lợi bất ngờ, ngang hoà thì tốt mọi việc như ý muốn. Nếu Dụng khắc thể là xấu việc khó thành, nếu Thể sinh Dụng là việc có thể thành nhưng có thiệt thòi hao tổn.

Xét tiếp quẻ biến theo suy diễn tượng tự như trên, nếu quẻ chính tốt nhưng quẻ biến xấu phải luận là sự việc trước thuận lợi sau khó khăn và ngược lại nếu quẻ chính xấu nhưng quẻ biến tốt phải luận là sự việc trước xấu sau tốt.

Khi khó phân định mối tương quan giữa quẻ Thể và quẻ Dụng phải xét đến 2 quẻ đơn ở quẻ kép hỗ xem nó sinh trợ cho quẻ Thể hay quẻ Dụng, nếu nó sinh trợ cho quẻ Dụng mạnh thì quẻ Dụng thắng, nếu quẻ Thể mạnh thì quẻ Thể thắng. Ngoài ra còn căn cứ vào thời gian dự đoán để xác định quẻ Thể, quẻ Dụng mạnh hay yếu.

Mùa Xuân thì Mộc vượng, tốt cho quẻ Chấn, Tốn

Mùa Hạ thì Hoả vượng, tốt cho quẻ Ly

Mùa Thu thì Kim vượng, tốt cho quẻ Càn, Đoài

Mùa Đông thì Thuỷ vượng, tốt cho quẻ Khảm

Tứ Quí tức là 4 tháng 3,6,9,12 thì Thổ vượng tốt cho quẻ Cấn, Khôn.

Quẻ Thể càng vượng thì việc ứng càng nhanh và càng có lợi. Nếu quẻ Thể yếu, bị khắc thì việc sẽ khó khăn, hậu quả thiệt hại càng nhiều.

Trong ví dụ nêu trên tháng 7 mùa thu nên quẻ Thể Càn vượng, lại được quẻ Càn ở quẻ kép hỗ hỗ trợ nên thế quẻ Thể này vượng lại được quẻ Dụng sinh trợ nên việc tốt lành và ứng nhanh.

Ví dụ : Giờ Tỵ ngày 19 tháng 7 năm Ất Dậu xem quẻ về công việc.

Tỳ Hưu Bắc Kinh

Lập quẻ thượng : 19+7+10 (năm Dậu=10) = 36 chia 8 dư 4 được quẻ Chấn

Lập quẻ hạ : 36+6 (giờ Tỵ=6) = 42 chia 8 dư 2 được quẻ Đoài

Tìm Hào động : Lấy 42 chia 6 dư 6 được hào 6

Quẻ kép lập được :

Chủ Hỗ Biến

Lôi Trạch Quy Muội Thuỷ Hoả Vị Tế Hoả Trạch Khuê

Quẻ Thể Đoài – Kim khắc quẻ Dụng Chấn – Mộc nên ban đầu vẫn làm chủ được công việc, thế quẻ Thể không có quẻ hỗ trợ nên ở thế cô lập, bị quẻ biến Ly – Hoả khắc nên về sau xấu, dễ bị cô lập, bị tiểu nhân làm hại, dễ phải chuyển đổi công việc hoặc ở thế “hữu danh vô thực”. Với quẻ này nên chờ đợi sự việc tiến triển rõ ràng rồi có phương hướng chuyển đối công việc khác sẽ tốt hơn. Quẻ ứng vào mùa Hạ khi thế quẻ Ly vượng lúc đó công việc sẽ diễn biến xấu.

Theo Phong Thủy Việt Nam

Cùng Danh Mục

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(1)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(2)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(3)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(4)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(5)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(6)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(8)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(9)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(10)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần I(11)-Luật Lệ Bố Quái - Bố quái (Toán quẻ)
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(1)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(2)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(3)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(4)-Luận đoán
Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số - Phần II(5)-Luận đoán

Vì quyền lợi của Bạn:
» Tham khảo Chính sách Đảm Bảo về Giám Định Đá Quý… Giám Định Đá Quý
» Tham khảo cách phân biệt vật phẩm thật giả, loại 1 và 3…

Vat Pham Phong Thuy

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 35 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

Hotline 24H Mua Hang Online